۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 
 
 یکشنبه 7 آوریل 2013 ساعت 16.00
 
بوقت اروپای مرکزی 
 
 فضای مجازی پالتاک اتاق کانون
 
 
VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
همکاران و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و درودهای صمیمانه
برنامه پیش بینی شده در جلسه عمومی ماهیانه کانون که در فضای مجازی پالتاک برگزار میشود بشرح زیر خواهد بود.

 
1.      خوش آمد گوئی و خیر مقدم و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه آقای مقدم (5 دقیقه)
2.       بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حیدری ( 10 دقیقه )  
3.        گزارش نمایندگی ها توسط مسئولین و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (40 دقیقه) 
نمایندگی های الدنبورک-برمن،   هانوفر،   هامبورک،   کیل،   گیسن،    سوئیس،   ترکیه،    سوئد،    اشتوتگارت،    (هر نمایندگی 4 دقیقه)
4.       گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی  ( 5 دقیقه )  
5.        گزارش کمیته ها توسط مسئولین هر کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقیقه) 
کمیته دفاع از حقوق زنان،    کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان،    کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان،    کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو،    کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی،    کمیته روابط عمومی (هر کمیته 5 دقیقه)
6.      گزارش امور فرهنگی و پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای بهرخو (5 دقیقه)
7.      گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای علی یاری (5 دقیقه)
8.      گزارش امور پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای صفائی (5 دقیقه)
9.      گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری ( 5 دقیقه ) 
10.  گزارش مالی و بررسی آن خانم امیری ( 5 دقیقه ) 
11.    گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ( 20 دقیقه  )
 
صدر هیئت رئیسه،      قاتم مقام و مسئول نمایندگیها و کمیته ها،     عضو هیئت رئیسه و مسئول امور اداری، مالی و امور فرهنگی و پژوهشی،  (هر عضو هیئت رئیسه 6 دقیقه) 
12.   پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 50 دقیقه ) 
 یادآوری:
1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
3 . مسئولین نمایندگی ها موظف به اطلاع رسانی به اعضا خود می باشند و بدیهیست حضور کلیه اعضا، در این جلسات  ضروری است.
کمیته روابط عمومی  
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر