۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

اطلاعیه 312 کمیته اقوام و ملل13 تن از فعالان سیاسی کرد 


 
 به بهانه های مختلف دستگیرگردیده


 
 و در خطر اعدام می باشند
 

جلسه 28 مای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در پالتاکبرابری،آزادی اندیشه،وبیان آناز حقوق اولیه انسان است
 

برای الغای مجازات اعدام زندانیان سیاسی تلاش کنیمدستگاه های امنیتی و قضایی با فرادستی و در آزادی کامل


 اقدام به دستگیری و بازداشت و شکنجه و محاکمه و صدور احکام سنگین


 و اجرای اعدام فعالان و کوشندگان حقوق مردم کرد در ایران می کنند
 

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۴, شنبه

فراخوان مراسم تظاهرات ایستاده و میز کتاب نمایندگی ماگدبورگزندگی حق انسان و اعدام به هر دلیلی،
 محکوم استفراخوان جلسه پالتالکی 21 مایسخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک 


زنان فعال و جمهوری اسلامی ایران

گزارشی از نمایشگاههای تخریبی حوزه علمیه در ایران

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

مراسم تظاهرات ایستاده و میز کتاب نمایندگی هانوفرفراخوان
گردهمائی و میز اعتراضی

بموجب ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.

روز جهانی آزادی مطبوعات در ایران:
کدام آزادی؟ کدام مطبوعات؟

 


زمان برگزاری:  14.00 . الی 16.00 دوشنبه 09./05./2011  محل برگزاری.  هانوفر مرکز شهر کروپکه  
برگزار کننده:  صدیقه جعفری
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی هانوفر

بلاتکلیفی و وضعیت نامعلوم پناهجویان ایرانی در هندبه عنوان یک شهروند،

 در کدام نقطه از جهان می توانم آرامش داشته باشم.


در ایران که نداشتم، زندگی درهند نیز


 برایمان به یک مرگ تدریجی بدل شده است