۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

موارد نقض حقوق بشر درمرداد ماه 1390


گزارش مواردنقض حقوق  زنان، دانشجویان، پیروان ادیان و اقوام و ملل را

 در صفحات جداگا نه مطالعه فرمائید

گزارشی  خلاصه شده از موارد نقض حقوق بشر در ايران

۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه

نمایندگی کلن کانون دفاع از حقوق بشر، برگزار میکند

حقوق بشر و مردم کرد 


فراخوان 10 سپتامبرفراخوانسخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 

فراخوان برای گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات
تابستان خونین سال 1367 را نباید فراموش کرد.
 

۱۳۹۰ مرداد ۲۲, شنبه

گزارش جلسه پالتاکی نمایندگی هند


1 .  سخنران: خانم فاطمه زندی

2 . پرسش، بحث و گفتگو 

3 . پاسخ های سخنران جلسه

4 . بحث و گفتگو  همبستگی با تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی


فرصتی برای موئثر بودن

اگر تا کنون ............ لطفا امضا کنید

( همراه با ترجمه فارسی )انسان های آزاده و آزادیخواه


بمباران مناطق کردستان،آتش زدن باغهای مردم،


 کشتن و آواره کردنمردم بی دفاع کردستان ،


 محکوم است .