۱۳۹۱ شهریور ۹, پنجشنبه

جلسه ماهیانه هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 
 
یکشنبه 02.09.2012 ساعت 15 بوقت اروپای مرکزی
 

در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون

حضور کلیه اعضای مسئول و غیر مسئول

در هر دوبخش پیش بینی شده الزامی است
 

نقض حقوق کودکان و نوجوانان در مرداد ماه 1391

 
تهیه کننده: مهدیه آبائی
17 مورد از نقض حقوق کودکان و نوجوانان بهمراه
فهرستی کوتاه از کانون های تائثیر گذار در
مرداد ماه 1391
 

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو (مرداد 91)

 
تهیه کننده : مسیح ایلچی زاده
نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده
 
حقوق جوانان و دانشجویان کشورمان
 
توسط رژیم جمهوری اسلامی