۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

اطلاعیه 363 کمیته ادیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 
 
رژیم جمهوری اسلامی طبق قوانین وسنت‌های قرون وسطائی
 
وبراساس مخالفت با تعلقات مذهبی شهروندان میهنمان،
 
به وحشیانه ترین شکل ممکن با آنان برخورد میکند
 
 

۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

گزارش سوم احمد شهید

 
 
ادامه نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و فرهنگ ،
 
مصونیت از مجازات ،
 
درخواست آزادی فوری  همۀ زندانیان  سیاسی، عقیدتی
 
 
و درخواست توقف اجرای احکام اعدامبیانیه مطبوعاتی برنامه نظارت

 

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
 
 

اقدامات تنبیهی علیه مدافع حقوق بشر نسرین ستوده باید پایان یابد
 

گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر ۱۳۹۱

 
خانم عبادی :  به اجرای تعهدات بین‌المللی،
 
 
بویژه در خصوص وضعیت افراد کمتر از ۱۸ سال
 
 
 
توجه نمائید

فراخوان جلسه عمومی کانون 04 نوامبر 2012

 
قابل توجه اعضاء و مسئولین
 
 
 
 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
 


فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر: نوامبر 2012

 
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، شهر هانوفر
 
برگزار میکند:
 
وضعیت حقوق بشر ایران، مهر ماه 1391
 
 

۱۳۹۱ مهر ۲۲, شنبه

سومین گزارش احمد شهید در باره حقوق بشر در ایران اکتبر2012

 
 
گزارشگر ویژه حقوق بشر در گزارشی که روز 11 اکتبر 2012 منتشر شد
از دولتمردان جمهوری اسلامی خواست
 
 
قوانین مغایر با حقوق بشر را مورد بازبینی قرار دهند