۱۳۹۰ مرداد ۹, یکشنبه

ماده 1179 قانون مدني: والدين حق تنبيه طفل خود را دارند


آیا میدانید؟

كودك‌ آزاری در ايران، پديده‌ای


 قانونی است!


مسئولیت جان این انسان های آزاده به عهده دولت جمهوری اسلامی است


جان زندانیان زن عقیدتی و سیاسی

درمعرض خطری جدّی است

اطلاعیه شماره 323 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


علیرضا ملا سلطانی:
 

نوجوانی دیگر درچند قدمی اعدام!


قوق انسانی و نگاه سنتی به زن در آسیا


فراخوان( 7 آگوست)

سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک


زن ستیزی در جوامع سنتی آسیا

 و


سقط جنین از دیدگاه حقوق بشر

۱۳۹۰ تیر ۱۶, پنجشنبه

فراخوان سازمان عفو بین الملل برای آزادی ابوالفضل عابدینیعفو بین الملل در بیانیه خود از همگان خواسته است

تا متن خود را به زبان‌های فارسی، انگلیسی و یا آلمانی به صادق لاریجانی،

 رئیس قوه قضائیه و همزمان یک کپی از متن خود را به آدرس

 سفارت جمهوری اسلامی در‌‌ همان کشوری که در آن زندگی می‌کنید،

 ارسال نمایند.
 

تاریخچه ای از نمایندگان و گزارشگران ویژه سازمان ملل در ایران
کارکرد نماینده و گزارشگر ویژه سازمان ملل درایران


 از سال 1359 به بعد
 

تغییرات جدید در قانون اقامت آلمان از اول ماه یولی 2011۱۳۹۰ تیر ۱۳, دوشنبه