۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی درشهریور 1390گزارشی کوتاه در محدوده ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر این گزارش  بازگوکننده بخشی ناچیز


 از کل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی است.


۱۳۹۰ شهریور ۱۴, دوشنبه

مستندی از خاوران مستندی به زبان انگلیسی و فارسی

دوسال پبش این مستند در مراسم سازمان عفو بین الملل به نمایش درآمد و به عنوان یک سند

 به این سازمان ارجاع شد. در همان سال سازمان عفو بین الملل کشتار سالهای
 60 و 67 را محکوم نمود

 و خواهان حقیقت یابی در باره این کشتارها شد.

بعد از بیست وسه سال هنوز نمی دانم،در آن تابستان داغ چگونه جان-زندگی،
 
 توسط دون پایگان مرگ،  بر بالای دارکشیده شد؟
آنها بالای دار بودند و بالن های تجارت درآسمان شاهدان آنها، 
 
 بسیاری دهان به دهان خبر را شنیدند

 و گریه نکردند ولی ناباورانه به آنچه بر آنها گذشت خیره ماندند.
 
بعد از این سالها، هننوز نمی دانم نفس های گرم شما که نفس های زندگی بود،
 
 چگونه بر دار به آخر رسید؟
دیگر صدای خنده های شما نیامد و ما را نیز هیچ چیز خوشحال نکرد.