۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه

گزارش نقض حوق زنان دردی ماه سال 1389 توسط حکومت اسلامی


این مجموعه کوچکی از موارد نقض حقوق زنان ایرانی است

که تنها بازگو کننده بخش نا چیزی از رویدادهای است

که توسط حکومت اسلامی نادیده گرفته می شود .

اطلاعیه 296 کمیته اقوام و ملل


باز هم جان زندانیان سیاسی کرد

در خطر است .

فهرستی کوتاه از:

کانون های موثر در نقض حقوق کودک
و نوجوانان ایرانی در دیماه 1389 

گزارش نقض حقوق بشر اقوام ایرانی در دی ماه سال 1389


موارد نقض آزادی اقوام ایرانی ار جمله:


آذری، ترکمن، بلوچ و عرب ایرانی