۱۳۹۱ خرداد ۲۱, یکشنبه

فراخوان شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، و سه سازمان مدافع حقوق بشر برای نجات جان زندانیان بیمار در ایران

پتیشن برای امضاء در حمایت از زندانیان سیاسی بیمار

بیانیه‌ایی خطاب به ناوانتم پیلای در مورد وضعیت
محمد صدیق کبودوند در زندان اوین

گزارش آماری نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران ویژه اردیبهشت ۱۳۹۱

کمیته دفاغ از حقوق پیروان ادیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانگزارش میدهد: